Episurf Medical godkänd leverantör till BMI Healthcare, Storbritanniens största oberoende sjukhusgrupp

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) har utsetts till godkänd leverantör till BMI Healthcare, Storbritanniens största oberoende sjukhusgrupp med 55 sjukhus i Storbritannien. Beslutet har fattats efter en granskningsprocess.

”Vi är väldigt glada över att Episealer®, med hjälp och stöd från några av våra tidiga kunder och Storbritanniens ledande ortopeder, godkänts av BMI Healthcare som en ny behandlingsmetod för avgränsade brosk- och benskador i knät”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. ”Storbritannien representerar en mycket attraktiv kommersiell möjlighet för oss. Det är mycket glädjande att samtidigt som vi förbereder för ytterligare marknadspenetration, baserad på klinisk evidens och utökad kostnadsersättning och försäkringstäckning, så godkänns vi som leverantör till den största privata sjukhusgruppen i Storbritannien”, avslutar Ryfors.

För mer information, vänligen kontakta:
Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:30 den 1 juli 2020.

Taggar: