Episurf Medical ingår distributörsavtal för ytterligare marknader i Asien

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att bolaget ingått ett distributörsavtal med Humedical (S) Pte Ltd som avser marknaderna i Singapore, Malaysia och Brunei. Episurf Medical arbetar för närvarande med att erhålla regulatoriska godkännanden i nämnda marknader, och dessa processer väntas slutföras under det första kvartalet 2021.  

Humedical (S) Pte Ltd har under 25 år varit verksamma som leverantör till en betydande andel av regionens sjukhus, med fokus på kirurgiska produkter, däribland inom ortopedi.  

”Vi är glada över att kunna knyta en så erfaren och väl etablerad distributör som Humedical till oss, då vi systematiskt förbereder för att kunna lansera på nya marknader i Asien” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. 

Episurf Medical har sedan tidigare ingått ett distributörsavtal i Hongkong.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: