Episurf Medical meddelar att handel med BTA avslutas den 1 juli 2019

Report this content

Sista dag för handel med BTA

Episurf Medical AB:s (publ) (”Episurf Medical”) företrädesemission som tillförde Episurf Medical 75,2 MSEK före emissionskostnader är nu registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTA som skapades i företrädesemissionen i maj 2019 avslutas den 1 juli 2019 och stoppdagen är den 3 juli 2019.

478 147 nya A-aktier och 53 251 966 nya B-aktier har registrerats av Bolagsverket. Aktierna beräknas vara distribuerade till aktieägarna den 5 juli 2019.

Rådgivare 

Redeye AB är finansiell rådgivare och DLA Piper Sweden är legal rådgivare till Episurf Medical i emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.30 den 28 juni 2019.

Taggar: