Episurf Medical når milstolpe om 500 implantat

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolaget uppnått en ny milstolpe genom att den 500:e operationen med implantatet Episealer® har planerats att ske inom de närmsta veckorna. Det 500:e implantatet beställdes av en klinik i den tyska delstaten Thüringen.  

Episurf Medical har nått en milstolpe. Sakta men säkert vinner de goda och långvariga kliniska resultaten gehör i behandlingen av tidiga och avgränsade broskskador i knäleden. Det är mycket tillfredställande" säger prof. Leif Ryd, senior medicinsk rådgivare till Episurf Medical.  

“Att nå denna milstolpe samtidigt som vi ser ett konstant flöde av framgångsrika resultat för patienterna är av stor betydelse för oss. Våra kunder pratar kontinuerligt med oss om utmaningen i att behandla de medelålders patienter som lider av tidiga brosk- och benskador i knäleden. Det är vår vision att kunna hjälpa dessa patienter tillbaka till ett normalt liv, och vi är väldigt beslutsamma om att leverera på denna vision” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.45 den 20 februari 2019.

Om oss

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.