Episurf Medical når nya milstolpar i patientpopulationen

Report this content

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolaget har nått nya milstolpar i dess patientpopulation då fler än 100 Episealer®-patienter nu har haft sina knäimplantat i mer än 3 år, och fler än 200 patienter har haft implantaten i mer än 2 år.

För ett par månader sedan meddelade bolaget att 500 patienter hade behandlats med knäimplantatet Episealer®. Bolaget rapporterar nu större patientpopulationer i de viktiga uppföljningsperioderna över 2 respektive 3 år. En betydande del av de behandlade patienterna, särskilt bland de som var bland de första att behandlas med Episealer®-implantatet, följs upp i kliniska studier. Resultaten som rapporterats hittills visar på signifikanta förbättringar avseende samtliga mätpunkter, inklusive smärta, symptom och livskvalitet, i tillägg till en låg implantatrevisionsfrekvens.

”Allt detta är mycket betryggande och vi blir alltmer exalterade över de framtida möjligheterna för denna banbrytande teknologi. Sanningen är den att, lika mycket som knäsmärta och relaterade problem är extremt vanliga i samhället, lika utmanande har det varit att behandla patienter som är i skedet innan de är kandidater för en omfattande knäproteskirurgi. Det är här vi kommer in, och resultaten gör vårt inträde väldigt intressant.

Tre år är en signifikant tidsgräns eftersom vår revisionsstatistik samt statistik för liknande produkter visar att de allra flesta implantatrevisionerna sker inom tre år från operation. Datan antyder att när den tidsgränsen har passerats kan ett implantat fungera under mycket lång tid. Att patientgrupperna som haft implantatet under en längre tid växer är onekligen ett viktigt steg”, säger prof. Leif Ryd, Senior Medicinsk rådgivare Episurf Medical

“Denna utveckling ska ses ur perspektivet utav den ökade uppmärksamhet vi får. Som ett exempel kommer klinisk data för första gången presenteras vid en podiumpresentation på en stor internationell knäkongress senare i höst. Allt som allt så anser vi att vi tar betydande steg dessa dagar” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar:

Prenumerera