Episurf Medical ställer ut vid Unicompartmental Knee Meeting som arrangeras den 6 november i Bristol, Storbritannien

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) ställer ut vid Unicompartmental Knee Meeting som arrangeras den 6 november i Bristol (Ashton Gate Stadium), Storbritannien. På mötet kommer dr Pieter Emans (Maastricht Universitetssjukhus, Nederländerna) dessutom hålla en presentation om fördelarna med implantatet Episealer® och den senaste kliniska datan från en pågående europeisk multicenterstudie.

För fullständig information, se www.unikneemeeting.org. För en översikt över industrikonferenser vid vilka Episurf Medical deltar, se länken nedan: www.episurf.com/healthcare-professionals/conferences.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: