Episurf Medical tecknar distributörsavtal för Australien och Nya Zeeland

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att bolaget utsett Siaca Medical PTY Ltd (https://www.surgicore.com.au) till distributör i Australien och Nya Zeeland för Episurf Medicals implantatteknologi, innefattande Episealer® Knä och Episealer® Talus. Siaca Medical är en distributör av medicintekniska produkter som fokuserar på marknaderna i Australien och Nya Zeeland, med huvudkontor i Sydney, Australien. Episurf Medical fokuserar för närvarande på regulatoriskt arbete i regionen. Försäljningsstart i Australien väntas ske 2022, och i Nya Zeeland väntas försäljning påbörjas under 2021.

”Detta är väldigt intressanta ortopediska marknader, och vi är glada över att ha en stark partner på plats. Vi fokuserar för tillfället på det regulatoriska arbetet som tar oss till marknadsgodkännande, och vi ser fram emot att kunna erbjuda våra produkter till ortopedkirurger i regionen så snart det är möjligt”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: