• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Episurf Medicals Episealer® Patellofemoral System nu under ”substantive review” hos amerikanska FDA

Episurf Medicals Episealer® Patellofemoral System nu under ”substantive review” hos amerikanska FDA

Report this content

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolagets 510(k)-ansökan till amerikanska FDA för marknadsgodkännande för Episealer® Patellofemoral System nu går vidare till en materiell granskning, s.k. ” substantive review”.

Beskedet från FDA är ett viktigt steg i processen. Vi kommer att fortsätta våra förberedelser för en amerikansk marknadslansering medan granskningen av ansökan pågår” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 21:00 den 24 april 2022

Taggar: