Förändring i ledningsgrupp

Report this content

Episurf Medical AB (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att från och med 1 februari 2021 kommer Michael Näsström att utses till Head of Quality and Regulatory Affairs och ingå i Episurf Medicals ledningsgrupp. Michael arbetar idag som kvalitetschef inom bolaget.

”Mikael har varit en viktig del av Episurf Medical under de senaste åren, och jag vill gratulera honom till hans nya roll,” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar:

Prenumerera