Förändringar i ledningsgruppen

Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att efter närmare 9 år som Chief Operating Officer hos Episurf Medical har Jeanette Spångberg valt att acceptera en tjänst utanför Episurf Medical. ”Jeanette har haft en avgörande betydelse för framtagandet av Episealer®-teknologin och har varit en mycket uppskattad chef och kollega. Vi önskar Jeanette all lycka i framtiden, och jag vill tacka Jeanette för hennes insatser för Episurf” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

Episurf Medical meddelar samtidigt att Katarina Flodström, för närvarande chef för Regulatoriska frågor, kvalitet och IP, utses till Chief Operating Officer. ”Jag har jobbat nära Katarina under de senaste åren och jag är mycket glad för att Katarina har valt att acceptera rollen som COO. Katarina har jobbat med Episealer®-teknologin i olika roller under en lång tid, och hon har under de senaste två åren haft ett extra fokus mot vår USA-satsning, utan tvekan något som bolaget värdesätter högt” fortsätter Pål Ryfors.

I samband med dessa förändringar meddelar Episurf Medical att Michael Näsström utses till tillförordnad Kvalitetschef. Michael Näsström arbetar idag inom bolagets kvalitetsavdelning.

Dessa förändringar verkställs den 1 juni 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.00 den 5 april 2019.

Taggar:

Prenumerera