• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Försiktighetsåtgärder vid Episurfs årsstämma med anledning av det pågående coronavirusutbrottet

Försiktighetsåtgärder vid Episurfs årsstämma med anledning av det pågående coronavirusutbrottet

Report this content

Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) har beslutat att vidta försiktighetsåtgärder vid den kommande årsstämman som kommer att hållas den 2 april 2020, kl. 17.30 på Bolagets kontor på Karlavägen 60 i Stockholm, som ett resultat av det pågående coronavirusutbrottet.

För att minska risken för spridning av viruset och för att säkerställa välbefinnandet hos aktieägare och Episurfs personal, har ett antal försiktighetsåtgärder vidtagits:

  • Stämmolokalen kommer att öppna kl. 17.20.
  • Årsstämmans dagordning kommer att behandlas av stämmoordföranden utan några specifika presentationer, och det föreslås att den verkställande direktören inte kommer att hålla något anförande.
  • Deltagare från Episurf, inklusive styrelseledamöter och ledning, kommer att hållas till ett minimum.
  • Aktieägare som uppvisar sjukdomssymptom eller som ingår i en riskgrupp uppmanas särskilt att inte delta personligen på årsstämman, utan att istället utöva sin rösträtt genom fullmakt.
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras före, under eller efter årsstämman.
  • Aktieägare, som ändå vill delta personligen vid stämman, kommer uppmanas att sprida ut sig i rummet och undvika närkontakt med andra deltagare.

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder hoppas Bolaget att årsstämman kommer kunna genomföras. Ytterligare begränsningar för sammankomster i Sverige kan emellertid komma att införas och det går inte idag att säkerställa att årsstämman den 2 april 2020 kommer kunna hållas. Episurf övervakar situationen noga och kommer gå ut med information om ytterligare åtgärder måste vidtas.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

 

Taggar: