Första Episealer® Talus -operationen i Asia Pacific

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att bolagets första operation med fotledsimplantatet Episealer® Talus i regionen Asia Pacific har planerats.

Förra året genomfördes den första operationen med knäimplantatet Episealer® i Asia Pacific. Jag är mycket nöjd med att den första Episealer® Talus-operationen i regionen också har planerats”, säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: