Första Episealer®-operationen i Asien utförd

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att den första Episealer®-operationen i Asien har utförts vid en klinik i Hongkong. Operationen hade skjutits upp pga Covid-19, men har nu kunnat utföras.

“Vi är glada över utfallet för den första Episealer®-operationen i Hongkong och Asien. De första operationerna i både Asien och USA har utförts under väldigt speciella omständigheter givet den pågående pandemin, utan europeiska Episurfrepresentanter på plats. Men allt har gått väldigt bra i båda fallen, och vi ser fram emot nästa steg i dessa viktiga regioner”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: