Första Episealer®-operationen i Italien planerad

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att den första operationen i Italien har planerats. Episurf Medical arbetar för närvarande nära sin distributör i Italien, 4Medicals SRL, med marknadsföringsaktiviteter för knäimplantatet Episaler® Knee och fotledsimplantatet Episealer® Talus. Episealer® Knee registrerades och godkändes för försäljning och distribution i Italien under hösten 2019 och Episealer® Talus registrerades och godkändes för försäljning och distribution i Italien under 2020.

”Under januari och februari 2020 såldes fler Episealer®-implantat än vad vi tidigare gjort under ett fullt kvartal. Även om tillväxten drivs av ökad användning bland befintliga kunder, vilket är naturligt under den tidiga kommersialieringsfasen, så är vi oerhört glada över att kunna addera nya länder. Vi är väldigt glada över att denna första operation har planerats i Italien” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: