Första Episealer®-operationen i Saudi Arabien planerad

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att den första operationen i Saudi Arabien med knäledsimplantatet Episealer® har planerats.

”Vi erbjuder nu Episealer®-teknologin till våra kunder i ytterligare en geografi, och vi är glada över att den första operationen i Saudi Arabien är inbokad. Starka partnerskap med våra indirekta partners är av yttersta vikt för oss och vi uppskattar det samarbete vi har i Saudi Arabien”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.