Första operationen med Episealer® Talus i Asien genomförd

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att den första operationen med fotledsimplantatet Episealer® Talus i Asien genomfördes i fredags. Bolaget har tidigare kommunicerat planerandet av denna operation, och kan idag ge ytterligare information.

Operationen utfördes av Dr Wilson Li, Dr MAN Shui-wah och Dr Dennis Chan vid Queen Elizabeth Hospital i Hongkong, assisterade av prof. Niek van Dijk, klinisk rådgivare till Episurf Medical, via videolänk.

”Implantatet positionerades perfekt i skadan, tack vare den patientspecifika guiden som passade anatomin precis. Hela instrumentariet, inklusive osteotomiguiden, var väldigt användarvänligt. Mycket bra teknisk support från Episurfteamet genom den interaktiva preoperativa 3D-planeringsprocessen och till och med online feedback under operationen” säger Dr Wilson Li.

”Jag är väldigt glad över att denna operation kunde genomföras, trots de utmaningar pandemin skapat. Jag vill gratulera Dr Wilson Li och teamet vid Queen Elizabeth Hospital till denna framgångsrika operation. Jag vill också tacka teamen hos Episurf och Pacific Medical Systems (Episurfs distributör i Hongkong) samt prof. van Dijk, för att detta möjliggjordes. Vi ser fram emot många fler operationen i Asien framöver”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: