Första patentbeviljandet i Indien för Episurf Medical

Report this content

Indiska patentverket Intellectual Property India har meddelat att Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) har erhållit sitt första beviljade patent i Indien. Patentet, benämnt ”Surgical kit for cartilage repair comprising implant and a set of tools”, fokuserar på bolagets individanpassade ledimplantat Episealer® Femoral Twin och dess designprocess.

Detta patent utgör en del av vårt globala IP-skydd för vår uppskattade teknologi Episealer® Femoral Twin. Detta första patentbeviljande i Indien kommer väldigt lämpligt då vi just nu har pågående kommersiella aktiviteter mot den indiska marknaden”, kommenterar Katarina Flodström, COO, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14:00 den 5 april 2022.

Taggar: