• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Framsteg för europeiska siter i Episurf Medicals IDE-studie för knäimplantatet Episealer®

Framsteg för europeiska siter i Episurf Medicals IDE-studie för knäimplantatet Episealer®

Report this content

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att företaget har säkerställt etikgodkännande för alla europeiska sjukhus som förbereds att delta i företagets kliniska studie “EPIC-Knee: Episealer® Knee System IDE Clinical Study”. Detta inkluderar godkännande från etikkommittéer i Storbritannien (fyra siter), Tyskland (två siter) och Danmark (en site). Godkännande från respektive etikkommitté är obligatoriskt för sjukhusen för att initiera rekrytering av patienter till studien.

Detta är ett stort framsteg för vår IDE-studie. Den randomiserade, kontrollerade studien inkluderar sjukhus i både USA och Europa, med totalt 180 patienter. I USA har vi ett antal sjukhus som är helt redo för studien, och i Europa har vi äntligen gått igenom alla etiska godkännandeprocesser med gynnsamma resultat. Vi ser fram emot att börja rekrytera IDE-patienter i Storbritannien, Tyskland och Danmark”, kommenterar Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.00 den 12 mars 2020.

Taggar: