• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Klinisk data för Episealer® accepterad för podiumpresentation vid europeisk vetenskaplig kongress

Klinisk data för Episealer® accepterad för podiumpresentation vid europeisk vetenskaplig kongress

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen ”Patient specific mini-metal implants. The future of cartilage repair for the right patient?” av Dr. med. J. Holz et al. har accepterats för en podiumpresentation vid ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) Speciality Days som arrangeras i Madrid, Spanien, den 8-9 november 2019. Sammanfattningen fokuserar på kliniska resultat för patienter i åldern 35-60 år som befinner sig i “behandlingsglappet” och som har genomgått behandling av avgränsade broskskador med metallimplantatet Episealer®.

Sammanfattningen visar utmärkta tidiga kliniska resultat vid behandling av avgränsade symptomatiska broskskador på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden, med ett individanpassat implantat.

”ESSKA är en viktig organisation för den globala knäindustrin. Att kliniska resultat från en pågående klinisk studie av Episealer® presenteras vid en podiumpresentation under deras specialistdagar 2019 är en viktig milstolpe för oss. Det säger också något om det ständigt ökande intresset för vår implantatteknologi som vi erfar. Detta är precis rätt forum för oss, och vi fortsätter att ta stora steg”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: