• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Klinisk data for Episealer® accepterad för presentation vid tysk vetenskaplig kongress

Klinisk data for Episealer® accepterad för presentation vid tysk vetenskaplig kongress

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen ”Patient specific mini-metal implants. The future of cartilage repair for the right patient?” av Dr. med. J. Holz et al. har accepterats för presentation vid DKGs (Deutschen Kniegesellschaft) årsmöte som arrangeras i Hamburg, Tyskland, den 22-23 november 2019. Sammanfattningen fokuserar på kliniska resultat för patienter i åldern 35-60 år som befinner sig i “behandlingsglappet” och som har genomgått behandling av avgränsade broskskador med knäimplantatet Episealer®.

Sammanfattningen visar utmärkta tidiga kliniska resultat vid behandling av avgränsade symptomatiska broskskador på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden, med ett individanpassat implantat.

”Vi är väldigt glada över det ökande intresset av Episealer®-teknologin, men det är viktigt att komma ihåg att det beror på de fina kliniska resultat som har uppnåtts. Resultaten är starka, förbättringarna kommer fort, det fungerar på en bred åldersgrupp och av vad vi kan se verkar behandlingen hålla länge. Givetvis är det oerhört uppmuntrande att detta presenteras vid detta viktiga möte” säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: