• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Klinisk data for Episealer® accepterad för presentation vid tysk vetenskaplig kongress

Klinisk data for Episealer® accepterad för presentation vid tysk vetenskaplig kongress

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen ”The bi- and tri-compartmentalized patient-specific mini-surface replacement for the treatment of therapy-resistant focal (osteo-) chondral knee joint lesions of the middle-aged patient - short term clinical results.” av Priv.-Doz. Dr. med. Clemens Kösters, kommer presenteras vid AGAs 36:e årsmöte som hålls i Mannheim, Tyskland, den 12-14 oktober 2019. Sammanfattningen fokuserar på kortsiktiga kliniska resultat för medelålders patienter som mottagit två respektive tre Episealer® knäimplantat 

Sammanfattningen visar att behandlingsgapet hos medelålders patienter med fokala broskskador kan stängas, åtminstone på kort sikt, och att proteskirurgi troligen kan senareläggas eller undvikas. 

”Patienter med multipla skador är på inget sätt ovanliga för oss, men de är ofta komplexa fall. De positiva resultaten är oerhört glädjande, och sammanfattningen resulterar onekligen i väldigt intressanta slutsatser”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. 


För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: