• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Klinisk data för Episealer® har accepterats för presentation vid en global vetenskaplig kongress

Klinisk data för Episealer® har accepterats för presentation vid en global vetenskaplig kongress

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen Patient specific mini-metal implants. The future of cartilage repair for the right patient? av T. Spalding, J. Holz, M. Lind, P. Verdonk, P. Emans och K. Eriksson har accepterats som en posterpresentation vid ICRS (International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society) globala kongress i Vancouver, Kanada, den 5 - 8 oktober 2019. Sammanfattningen fokuserar på kliniska resultat för patienter i åldern 35 – 60 år som befinner sig i “behandlingsglappet” och som har genomgått behandling av avgränsade broskskador med metallimplantatet Episealer®.

Sammanfattningen visar utmärkta tidiga kliniska resultat vid behandling av avgränsade symptomatiska broskskador på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden, med ett individanpassat metallimplantat.

“Vi är glada över att kliniska resultat från användningen av knäimplantatet Episealer® presenteras vid detta mycket viktiga möte. Konceptet med miniimplantat genererar mer och mer intresse inom industrin. Som titeln säger i detta fall, Episealer®-teknologin är ett behandlingsalternativ för framtiden, och det faktum att patientförbättringarna dokumenteras och presenteras är av stor betydelse för oss”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar:

Prenumerera