Kliniska resultat för Episealer® presenteras vid tysk klinisk kongress

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen ”Framgångsrika kliniska resultat med en patientspecifik protes för behandling av fokala broskskador i knäleden” av Dr. med. Johannes Holz et al. kommer presenteras vid årskongressen för EKB2019 (Endoprothetikkongress Berlin). Kongressen arrangeras i Berlin, Tyskland, den 14-16 Februari 2019. Sammanfattningen behandlar interimsresultat från en europeisk multicenterstudie av knäimplantatet Episealer®. Dr. med. Holz från OrthoCentrum Hamburg, Tyskland, summerar resultaten med orden “Studien visar mycket goda kliniska resultat vid behandling av fjärde gradens kondrala och osteokondrala symptomatiska skador på femorala kondylerna och i trochlea med en ny patientspecifik miniprotes och individanpassade operationsinstrument”.  

”Vi uppskattar intresset för våra kliniska resultat från uppföljning av patienter som erhållit Episealer®-implantat. Resultaten visar höga patientrapporterade resultat och låg revisionsfrekvens. Våra användare rapporterar fortsatt positiva resultat och bekräftar behandlingsgapet”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar:

Om oss

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.