• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Lovande resultat från jämförande studie med Episealer® accepterade för presentation vid tysk ortopedisk kongress

Lovande resultat från jämförande studie med Episealer® accepterade för presentation vid tysk ortopedisk kongress

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen Comparable clinical outcomes after autologous matrix-induced chondrogenesis versus implantation of single patient-specific metal implants in focal femoral chondral lesions of the middle-aged patient” har accepterats för podiumpresentation vid en tysk ortopedkongress (German Congress of Orthopaedics and Traumatology, DKOU 2022) i Berlin, Tyskland, den 25 – 28 oktober 2022. Presentationen kommer hållas av dr Clemens Kösters från Maria-Josef-Hospital i Greven, Tyskland.

”Vi har nu kommit till ett läge där vårt knäimplantat Episealer® inte bara används för patienter som är för gamla för biologiska ingrepp, utan också erbjuds patienter där biologiska behandlingsmetoder tidigare varit huvudalternativet. Från tidigare studier vet vi att våra resultat är förutsägbara, och vi ser fram emot att se de slutliga resultaten från denna pågående studie, där vår teknologi jämförs med ett av de mest accepterade biologiska behandlingsalternativen”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: