Nytt patentbeviljande i Europa för Episurf Medical

Europeiska patentverket EPO har meddelat sin avsikt att bevilja Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) ytterligare ett europeiskt patent. Patentet, benämnt “System and method for creating a decision support material indicating damage to an anatomical joint”, är inom området för 3D-baserad bedömning av ledskador och kompletterar bolagets tidigare godkända patent inom det området.

“Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsteknologi utgör en väsentlig del av både implantatsystemet Episealer® och visualiseringsverktyget Epioscopy®. Vår visualisering av ledskador som bygger på AI-baserad 3D-modellering är unik och vi bygger ett starkt patentskydd kring detta” säger Katarina Flodström, COO, Episurf Medical.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12.45 den 8 juni 2020.

Taggar: