Nytt patentbeviljande i Hongkong för Episurf Medical

Report this content

Hongkongs patentverk IPD har meddelat sin avsikt att bevilja Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) ytterligare ett patent. Patentet, benämnt “Method and node for manufacturing a surgical kit for cartilage repair”, täcker en medicinsk bildsegmenteringsprocess för 3D-visualisering av anatomiska leder. Bildsegmentering är en del av teknologin kring Episurf Medicals individanpassade ledimplantat och kirurgiska instrument.

“Detta patent täcker viktiga delar av den bildprocess som utgör grunden för bolagets Episealer®-teknologi, och vi är glada att erhålla ökat IP-skydd i denna för oss högintressanta marknad”, säger Katarina Flodström, COO, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 14 januari 2021.

Taggar: