Nytt patentbeviljande i Japan för Episurf Medical

Japanska patentverket JPO har meddelat sin avsikt att bevilja Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) ytterligare ett japanskt patent. Patentet, benämnt ”Surgical kit for cartilage repair comprising implant and a set of tools, fokuserar på bolagets individanpassade ledimplantat Episealer® Femoral Twin och dess design.

“Episealer® Twin-teknologin är en uppskattad lösning för de ofta förekommande avlånga broskskadorna, och vi stärker härmed vår IP-portfölj globalt för denna del av vår teknologiplattform”, kommenterar Katarina Flodström, COO, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.30 den 11 juni 2019.

Taggar: