Nytt patentbeviljande i Kina för Episurf Medical

Report this content

Kinesiska patentverket SIPO har meddelat att Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) har erhållit beviljande för ytterligare ett patent i Kina. Patentet, benämnt ”Design method of a rig, är inom området för individanpassade kirurgiska instrument med fokus på den borrguide som tillhör implantatet Episealer® Femoral Twin.

Detta patent ger ett starkare IP-skydd för Episurf Medicals individanpassade borrguider, vilka utgör en viktig del av bolagets Episealer®-teknologi”, kommenterar Katarina Flodström, COO, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11:00 den 9 juni 2021.

Taggar: