Nytt patentbeviljande i Kina för Episurf Medical

Report this content

Kinesiska patentverket SIPO har meddelat sin avsikt att bevilja ytterligare en av Episurf Medicals (NASDAQ: EPIS B) patentansökningar. Patentet, benämnt ”System and method for creating a decision support material indicating damage to an anatomical joint” täcker Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsteknologi vilken utgör en väsentlig del av implantatsystemet Episealer®. 

Detta är ett kärnpatent för Episurfs bildteknologi och vi gläds åt varje nytt godkännande inom denna patentfamilj”, kommenterar Katarina Flodström, COO, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14:15 den 13 oktober 2021.

Taggar: