Nytt patentbeviljande i USA för Episurf Medical

Report this content

Amerikanska patentverket USPTO har meddelat sin avsikt att bevilja ytterligare en av Episurf Medicals (NASDAQ: EPIS B) patentansökningar. Patentet, benämnt “System, guide tools and design methods related thereto for performing osteochondral transplantation surgery in a joint”, är inom området för produkter och processer för att underlätta behandling av ledskador med osteokondrala pluggar.

“Detta är ett patent som visar hur företagets medicinska bildteknologi kan tillämpas på ett bredare sortiment än ledimplantaten Episealer®. 3D-modellering, skadevisualisering och individanpassad design utgör här basen för ett guidesystem utvecklat för osteokondral transplantation som till exempel autograft- och allograftkirurgi” säger Katarina Flodström COO, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.15 den 25 mars 2020.

Taggar: