Patentbeviljande i USA för Episurf Medical, relaterat till Episealer® Talus

Report this content

Amerikanska patentverket USPTO har meddelat sin avsikt att bevilja ytterligare en av Episurf Medicals (NASDAQ: EPIS B) patentansökningar. Patentet, benämnt ”Surgical Kit for Repair of Articular Surfaces in the Talocrural Joint Including Surgical Saw Guide”, innefattar Episurf Medicals fotledsimplantat Episealer® Talus och tillhörande kirurgiska instrument, däribland en ny osteotomiguide som möjliggör tillgång till talusbenet. Detta är det första beviljandet i denna patentfamilj.  

Episurfs implantatsteknologi har anpassats till fotleden i och med utvecklingen av Episealer® Talus. Vi har redan IP-skydd för teknologin Episealer® Talus. Tillgång till talusbenet är dock en specifik utmaning vid behandling av fotledsskador och Episurf skyddar nu en ny lösning för att underlätta fotledsoperationer”, kommenterar Katarina Flodström, CRO & Head of IP, Episurf Medical. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12.00 den 11 mars 2019.