• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Positiva resultat från 5-7-årsuppföljning i svensk multicenterstudie med de första patienterna med knäimplantatet Episealer®

Positiva resultat från 5-7-årsuppföljning i svensk multicenterstudie med de första patienterna med knäimplantatet Episealer®

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att bolaget informerats om positiva resultat i en klinisk studie med 5-7 års uppföljning av de 10 första patienterna som behandlats med knäimplantatet Episealer®. Studiens huvudprövare, MD PhD A. Stålman vid Capio Artro Clinic, Stockholm, kommer nu färdigställa resultaten från denna studie för publicering i vetenskaplig tidskrift.

Studien är en multicenterstudie genomförd vid tre svenska kliniker. Det är en fortsättning av en tidigare studie (“No implant migration and good subjective outcome of a novel customized femoral resurfacing metal implant for focal chondral lesions”) av A. Stålman et al., publicerad i den vetenskapliga tidskriften Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2018.

Patienterna i studien genomgick under december 2012 – november 2014 behandling med knäimplantatet Episealer® för avgränsade broskskador i knäleden. Denna studie konkluderar nu att de positiva resultaten från uppföljningen vid 24 månader, som tidigare presenterats, är oförändrade vid en genomsnittlig uppföljningstid om 75 månader, och att inga implantatsrevisioner har genomförts.

“Detta är den första kliniska studien med 5-7-års uppföljning från användning av knäimplantatet Episealer®. Det faktum att de positiva resultaten från uppföljningen vid 24 månader håller över tid, indikerar att vår teknologi inte endast utgör en tillfällig lösning. Våra motparter, vilket inkluderar våra kunder, försäkringsbolag och vårdgivare, har efterfrågat denna sorts kliniska data, innan Episealer®-teknologin kan godkännas som standardbehandling inom deras behandlingsalgoritm. Vi är mycket glada över att ta del av dessa positiva resultat från denna oberoende studie, och vi hoppas att se dessa resultat publicerade inom kort”, säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

“Dessa nyheter är exceptionellt tillfredställande. Episealer®-teknologin visar inte bara på en väldigt låg revisionsfrekvens, vilket vi pratat om tidigare, utan de goda kliniska resultaten håller också över tid. Något som är en oerhört viktig egenskap hos en medicinteknisk produkt”, säger Prof. Leif Ryd, Senior Medicinsk Rådgivare till Episurf Medical.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 8 september 2020.


Taggar: