• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Preklinisk studie som påvisar kondrointegration accepterad för publikation i vetenskaplig tidskrift

Preklinisk studie som påvisar kondrointegration accepterad för publikation i vetenskaplig tidskrift

Report this content

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) tillkännager idag att en expertgranskad artikel som visar att kondrointegration hos implantatet Episealer® förbättras efter ytbeläggning med hydroxiapatit har blivit godkänd för publikation i en vetenskaplig tidskrift. 

Publikationen med titeln “Therapy of osteochondral defects: chondrointegration of metal implants improves after hydroxyapatite coating” av H. Schell et al. vid Julius Wolff Institut, Charité Universitetssjukhus, Berlin, Tyskland, kommer att publiceras i tidskriften Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy och finns inom kort tillgänglig online. 

Artikeln är mycket spännande eftersom konceptet "kondrointegration", vilket är en unik egenskap hos Episealer®-implantatet, nu accepteras inom broskkirurgin. I denna jämförande fårstudie har det påvisats att brosk fäster vid hydroxiapatiten som används som ytbeläggning av Episealer®-implantatet. Detta stimulerar försegling av broskskadan och skyddar de djupare delarna av leden från aggressiv ledvätska, vilket i sin tur bör ge bättre livslängd hos implantatet" säger prof. Leif Ryd, Senior Medical Advisor, Episurf Medical. 

”Denna publikation är mycket välkommen, eftersom högkvalitativa expertgranskade bevis är ett måste för ortopedernas behandlingsbeslutkommenterar Pål Ryfors, vd, Episurf Medical. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.50 den 11 mars 2019.

Taggar: