• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Presentation av Episealer® vid ICRS fokusmöte ”One Step Cartilage Repair” i Rom den 5-7 juni 2019

Presentation av Episealer® vid ICRS fokusmöte ”One Step Cartilage Repair” i Rom den 5-7 juni 2019

Report this content

Professor Mats Brittberg, Göteborgs Universitet, har bjudits in för att tala om knäteknologin Episealer® vid ICRS fokusmöte ”One Step Cartilage Repair” som hålls i Rom den 5-7 juni 2019. I linje med vad Episurf Medical meddelat tidigare får miniimplantat och alternativa behandlingsmetoder för avgränsade brosk- och benskador allt mer uppmärksamhet inom den ortopediska industrin, och Episealer® är en punkt i det vetenskapliga programmet för detta möte.

”Episealer®-teknologin är mycket spännande för en utmanande patientgrupp och jag ser fram emot att presentera teknologin och den lovande datan vid mötet i Rom. Det är uppmuntrande att de fina tidiga resultaten levereras från ett flertal klinker i olika europeiska länder, och personligen är jag extra intresserad av den preoperativa skadeanalysen som är helt unik för Episurf” säger professor Mats Brittberg.

För fullständig information, se https://cartilage.org/icrs-focus-meeting-one-step-cartilage-repair. För en översikt över industrikonferenser vid vilka Episurf Medical deltar, se länk. (www.episurf.com/healthcare-professionals/conferences).

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: