• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Resultat från den första jämförande studien med knäimplantatet Episealer® accepterade för publicering

Resultat från den första jämförande studien med knäimplantatet Episealer® accepterade för publicering

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att ett manuskript med resultat från studien med titeln Patient specific resurfacing implant knee surgery in subjects with early osteoarthritis results in medial pivot and lateral femoral rollback during flexion: a retrospective pilot study”, av P. Moewis, R. Kaiser, A. Trepczynski, C. von Tycowicz, L. Krahl, A. Ilg, J. Holz, och G. N. Duda, utförd vid universitetssjukhuset Charité i Berlin, Tyskland, i samarbete med OrthoCentrum Hamburg och Zuse Institute Berlin, har accepterats för publicering i den expertgranskade (eng. peer-reviewed) vetenskapliga tidskriften Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (KSSTA). Syftet med denna retrospektiva studie var att mäta knäfunktionen hos patienter som erhållit ett Episealer® knäimplantat och jämföra dessa med knäfunktionen hos patienter som erhållit en hel knäledsprotes samt med patienter med oskadade, obehandlade knän. Studien sammanfattas i att knäfunktionaliteten för patienter behandlade med Episealer®-implantat ligger i stort sett i linje med den för obehandlade knän, och är väsentligen bättre än för patienter behandlade med knäledsproteser. Publikationen väntas finnas tillgänglig online inom kort.

Knäimplantatet Episealer® är avsett för behandling av avgränsade brosk- och benskador på knäledens femurben. Knäimplantatet Episealer® är helt anpassat för varje patients unika kurvatur på ledytan, skadans storlek och form, samt underliggande benkvalitet.

”Studien visar, som väntat rörande ett patientanpassat implantat, att Episealer®-knän rör sig nästan normalt och väsentligen skilt från knän med en totalprotes. I kliniska termer innebär detta att Episealer®-patienter kan ha en normal knäfunktion” säger prof. Leif Ryd, Senior medicinsk rådgivare, Episurf Medical.

”Detta är den första jämförande studien med patienter som erhållit Episealer®-implantat. Det är glädjande att höra att resultaten är i linje med våra förväntningar och att vi faktiskt återställer ledfunktionen. Vi ser fram emot att läsa den fullständiga publikationen, men det är ingen tvekan om att detta adderar stort värde till en växande, och numera hyfsat stor, samling starka kliniska bevis för vår teknologi”, säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.45 den10 september 2021.

Taggar: