• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Resultat från europeisk multicenterstudie med uppföljning av 80 Episealer®-patienter godkända för publicering i Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (KSSTA)

Resultat från europeisk multicenterstudie med uppföljning av 80 Episealer®-patienter godkända för publicering i Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (KSSTA)

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att ett manuskript med titeln “Patient specific metal implants for focal chondral and osteochondral lesions in the knee – Excellent clinical results at 2 years”, från en europeisk multicenterstudie med 24 månaders uppföljning av 80 patienter som behandlats med knäimplantatet Episealer® har godkänts för publicering i den vetenskapliga tidskriften Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (KSSTA). Publikationen förväntas inom kort finnas tillgänglig online.

Studien rapporterar om kliniska resultat för 80 patienter från 9 kliniker i 6 europeiska länder, som genomgått behandling med det individanpassade knäimplantatet Episealer® för avgränsade brosk- och benskador i knäleden. Författarna, under ledning av Dr. med. Johannes Holz, Park-Klinik Manhagen, OrthoCentrum, Hamburg, Tyskland, består av några av de mest erfarna Episealer®-användarna och mest kunniga europeiska knäspecialisterna, och de har följt upp sina Episealer®-patienter och sammanställt prospektivt insamlade resultat.

”För oss användare och Episurf Medical, är det en milstolpe och ett nöje att vår kliniska data, som en del vår multicenterstudie, på ett imponerande sätt visar på den extremt framgångsrika och säkra användningen av ett nytt och innovativt behandlingskoncept – Episealer®-implantatet. Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla våra motiverade kollegor, ingenjörerna och de anställda på Episurf Medical för deras kontinuerliga samarbete och stöd. Vi är övertygade om att Episealer®-implantatet är en del av behandlingen av patienter som är på väg att utveckla artros” säger Dr. med. Johannes Holz.

Författarna till publikationen har utvärderat de kliniska resultaten för patientgruppen med hjälp av de patientrapporterade utfallsmåtten KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) och VAS (Visual Analogue Scale). I KOOS visade alla uppmätta subdomäner, inklusive smärta, symtom, funktion i det dagliga livet, funktion i sport och rekreation samt livskvalitet, signifikanta förbättringar. Förbättringen av VAS-resultaten översteg också den minimala viktiga skillnaden, och alla resultat kvarstod över tiden. Författarna till publikationen drar slutsatsen att Episealer®-implantaten ger signifikant klinisk och funktionell förbättring. De finner också att studien indikerar att det finns en definitiv plats för Episealer® i behandlingen av broskdefekter i knäleden.

“Det är viktigt att all ny teknologi och nya innovativa behandlingar utvärderas ordentligt. Denna studie ger mycket viktig information som beskriver resultaten för 80 patienter med minst två års uppföljning. Inverkan och effektiviteten av Episealer®-implantatet är imponerande och jag är stolt över att vara en del av denna studie” säger docent Tim Spalding, Universitetssjukhuset Coventry och Warwickshire NHS Trust, Storbritannien, medförfattare till publikationen.

”Det är speciellt glädjande att tidigare rapporterade goda kliniska resultat i en mindre kohort och med begränsat antal kirurger visar sig hålla även för ett flertal ortopeder från olika europeiska marknader. Denna studie är bland de största som någonsin lagts fram rörande denna typ av patienter och poängterar den allmängiltiga karaktären av både problemet och lösningen” säger prof. Leif Ryd, Senior medicinsk rådgivare, Episurf Medical.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.40 den 15 oktober 2020.

Taggar: