Resultat från multicenterstudie av Episealer® Knee inskickade

Report this content

Episurf Medical (NASDAQ: EPISB) meddelar idag att företaget har informerats av författarna att manuskriptet ”Patient-specific metal implants for focal chondral and osteochondral lesions in the knee – Excellent clinical results at 2 years” skickats in till en vetenskaplig tidskrift för publicering. Detta manuskript inkluderar resultat från en europeisk multicenterstudie av implantatet Episealer® Knee med 75 patienter.

”Det här är underbara nyheter och vi är oerhört glada. Nu ser vi fram emot att se denna artikel publicerad. Studiens storlek är flera gånger större än vad som tidigare har publicerats kring Episealer®, och tveklöst är det en stor studie”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: