Ytterligare europeiskt patentbeviljande för Episurf Medical

Report this content

Europeiska patentverket EPO har beslutat att bevilja ytterligare ett europeiskt patent för Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B). Beslutet togs vid en muntlig förhandling i München, Tyskland. Patentet, benämnt ”System and method for creating a decision support material indicating damage to an anatomical joint täcker Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsteknologi vilken utgör en väsentlig del av både implantatsystemet Episealer® och visualiseringsverktyget Epioscopy®.  

Det här är ett kärnpatent för Episurfs bildteknologi, och vi är väldigt glada att den muntliga förhandlingen gick bra och att EPO valde att godkänna patentet. Medicinteknisk bildbehandling är en av de tre grunderna i vår teknologi, tillsammans med de individanpassade implantaten och kirurgiska instrumenten. Ett starkt immateriellt skydd är viktigt inom alla dessa segment, men bildbehandlingen är verkligen basen för hela vår teknologi”, kommenterar Katarina Flodström, COO, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.50 den 16 oktober 2019.