Epsilon deltar i unikt teleskopprojekt

Report this content

Epsilon deltar i unikt teleskopprojekt Epsilon har medverkat i utvecklingen av ett unikt solteleskop som drivs av Kungliga Vetenskapsakademiens institut för solfysik på Kanarieön La Palma. Teleskopet är utrustat med en teknik som gör det möjligt att observera och fotografera betydligt mindre detaljer på solens yta än vad som tidigare varit möjligt. Bilder tagna via teleskopet har väckt stor internationell uppmärksamhet. - Det är ett oerhört komplext projekt med höga kvalitetskrav, säger Henrik Sönnerlind, projektansvarig på Epsilon. Teleskopet, som stod klart i våras, används bland annat för att undersöka solens magnetfält och för att öka kunskapen om hur stjärnors spektra bildas. Linsen har en diameter på ca en meter vilket gör teleskopet till det största i sitt slag i Europa. Teleskopet drivs av Institutet för solfysik, som är ett oberoende institut under Kungliga Vetenskapsakademien, och i samarbete med Stockholms universitet genom Stockholms observatorium. De första bilderna tagna via solteleskopet publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature i november 2002 och rönte stor uppmärksamhet i media världen över. Epsilon har svarat för den mekaniska dimensioneringen av det aktuella solteleskopet. Bolaget besitter såväl bred kompetens som specialistkunskaper inom mekanisk konstruktion och har i detta projekt arbetat med analyser, beräkningar och simuleringar. - Det går inte att bygga en sådan här konstruktion och sedan konstatera att det inte fungerar, det måste bli rätt från början. Därför ställs höga mekaniska krav för att uppnå tillräcklig optisk noggrannhet, menar Henrik Sönnerlind. Teleskopet förväntas kunna registrera detaljer av bara 70 kilometers storlek på solens yta. För att uppfatta så små detaljer ställs bland annat extremt höga krav på speglarnas planhet, ca 20 nanometer över hel ytan (med en diameter på 1,4 m). Speglarna ligger upplagda på 18 stödpunkter vars lägen och stödkrafter måste utformas så att nivåskillnaderna över spegelytan minimeras. För detta utvecklade Epsilon en metod för att med hjälp av FEM optimera lägen och tillhörande krafter, vilket var en nödvändighet för att uppfylla toleranskraven. - Med hjälp av avancerade beräkningar och simuleringar identifierade vi på ett tidigt stadium också problem med materialet i linsen vid uppvärmning. Vidare upptäckte vi att det fanns alltför flexibla delar i strukturen. Detta kunde därför åtgärdas redan på konstruktionsstadiet, säger Henrik Sönnerlind. Epsilon är en ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster inom högteknologisk produktutveckling och har ca 1 000 medarbetare. Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) För ytterligare information, kontakta: Henrik Sönnerlind, projektansvarig Epsilon HighTech Innovation AB, tel 08-553 340 06, mobil 0709-35 98 26 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030108BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030108BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar