Kommentar från styrelsen för Epsilon rörande erbjudandet från Danir

Report this content

Kommentar från styrelsen för Epsilon rörande erbjudandet från Danir Styrelsen för Epsilon AB har informerats om Danir AB:s erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Epsilon. Styrelsen 1) kommer att inhämta en oberoende s.k. fairness opinion och med stöd av denna kommer ett uttalande. Uttalandet beräknas komma att vara tillgängligt omkring den 10 februari 2003. Med anledning av erbjudandet kommer Epsilons bokslutskommuniké att tidigareläggas och offentliggöras omkring den 4 februari 2003. Epsilon är en ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster inom högteknologisk produktutveckling och har ca 1 000 medarbetare. Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) För ytterligare information kontakta: Staffan Andersson, VD tel. 0703-27 39 00 1) Ledamöterna Dan Olofsson, Göran Larsson och Gunder Lilius deltar ej i handläggningen av frågor rörande erbjudandet ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT01110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT01110/wkr0002.pdf

Dokument & länkar