Acetazolamid EQL Pharma godkänt för försäljning

Läkemedlet Acetazolamid EQL Pharma har nu blivit godkänt för försäljning av svenska Läkemedelsverket. Produkten förväntas lanseras runt årsskiftet 2018/2019

Acetazolamid EQL Pharma används som korttidsbehandling vid ögonkirurgi då det finns anledning att befara att trycket i ögat stiger. Acetazolamid EQL Pharma används också som tilläggsterapi vid behandling av grön starr (glaukom) samt innan ögonoperation som behandling av akut trångvinkelglaukom.

Läkemedlet Acetazolamid EQL Pharma är ett uttalat nischgenerika där EQL Pharma blir det enda och första generikan på svenska marknaden på drygt 60 år. Produkten är liten med ca 2,5 MSEK i total årlig försäljning på den svenska marknaden.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 9 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina. 

Om oss

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

Prenumerera

Dokument & länkar