Analysguiden: Lysande tillväxtutsikter för lönsam nischspelare

Vi inleder bevakning av generikabolaget EQL Pharma. Stark förväntad tillväxt och lönsam affär lockar. 

Högintressant nischstrategi inom generika

Läkemedelsbolaget EQL Pharmas verksamhet är inriktad på att sälja och utveckla generika. Fokuset är framförallt riktat mot nisch-generika, där konkurrensen är begränsad eller obefintlig. Bolagets generika används idag till behandling av bland annat infektioner, migrän, lunginflammation och diabetes. Försäljningen är framförallt fokuserad mot de nordiska marknaderna. EQL Pharma grundades 2006 och huvudkontoret är beläget i Lund. I dag sysselsätter kon­cernen 9 personer.

Skalbar affär               

Nischgenerika är i mångt och mycket en volymaffär. Expansion inom nya geografiska marknader, samt genom lansering av nya generika, skapar förutsättningar för att skala på de fasta kostnaderna. Det kom­mer att driva lönsamheten på sikt. Sammantaget ser vi goda möjlig­heter för EQL att växa under marginalexpansion, vilket kan resultera i en kraftigt ökad vinst på sikt.

Starka ägare

Något som talar för att EQL ska fortsätta lyckas är kompetensen i led­ningen och bolagets starka ägare. Bland storägarna hittar vi Christer Fåhraeus, som också är koncernchef och vd. Han är för många känd som entreprenör och har varit med vid grundandet av flera börs­noterade bolag. Bland dessa är det framförallt framgångarna i Cella­vision som sticker ut. En annan nyckel i företaget är den indiska stor­ägaren Cadila Pharmaceutical, en global läkemedelskoncern som bidrar med viktig kompetens vid utvecklandet av nya produkter. Överlag består styrelse och ledning av personer med lång erfarenhet och stark kompetens, vilket är viktigt i en verksamhet där human­kapitalet väger tungt.

Betydande pipeline bäddar för tillväxt

EQLs tillväxt är starkt beroende av utvecklandet och lanseringen av nya generika. I dagsläget visar bolaget upp en imponerande pipeline bestående av 29 potentiella produkter, varav 11 befinner sig i lanserings- eller granskningsfas. Fler lanseringar är med andra ord att räkna med i närtid, något som kommer att driva försäljningen.

Akiten köpvärd

I vårt basscenario, som bygger på en genomsnittlig tillväxt på 30 procent per år, samt en rörelsemarginal på 19 procent, värderas bolaget till EV/EBIT och EV/S på 9,52 respektive 1,81 räknat på dagens enterprise value. Om EQL klarar av att uppfylla för­väntningarna i vårt base- eller bullscenario ser värderingen attraktiv ut på dagens nivåer.

 

Läs hela analysen här:

(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-eql-pharma-lysande-tillvaxtutsikter-lonsam-nischspelare)

Prenumerera