Delårsrapport April - juni 2018

VD: s kommentar

Första kvartalets omsättning motsvarar vår förväntade tillväxt som kommunicerades tidigare i bokslutskommunikén. Bruttomarginalen fortsätter att ligga över 50%. Som tidigare kommunicerats har bolaget, med start under detta kvartal, börjat tillämpa en mer restriktiv redovisningsprincip för utvecklingskostnader. Effekten innebär på helårsbasis att vårt resultat blir i storleksordningen 10 MSEK sämre än om den gamla principen hade fortsatt gälla.

Vi fortsätter expansionen av vår produktportfölj. Under detta kvartal har produkterna Prednisolon EQL Pharma och Acetazolamid EQL Pharma blivit godkända för försäljning av svenska Läkemedelsverket. Under kvartalet har vi lanserat läkemedlet Eletriptan EQL Pharma på den danska marknaden. Vår satsning på produktutveckling fortsätter och under 2018/2019 planerar vi lansering av ytterligare produkter. Vår pipeline av nischgenerika blir därmed ännu starkare under året och vi förbereder lansering i fler nordiska länder för kommande verksamhetsår.

April - juni

  • Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 10,7 (6,7) MSEK, en ökning med 58%.
  • Bruttovinsten uppgick för kvartalet till 5,9 (3,9) MSEK, en ökning med 54%.
  • EBITDA för kvartalet uppgick till 0,9 (0,1) MSEK.
  • Resultat per aktie blev 0:00 (-0:01) kr för kvartalet.
  • Likvida medel var 3,5 (21,2) MSEK vid periodens utgång

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Under kvartalet har läkemedlet Prednisolon EQL Pharma blivit godkänt för försäljning av svenska Läkemedelsverket. Prednisolon EQL Pharma används vid tillstånd då man behöver dämpa kroppens inflammatoriska reaktioner som vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit), astma och andra allergiska sjukdomar, svår inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit) och tumörsjukdomar. I Norden är det den svenska marknaden som är störst med ca 25 MSEK i årlig försäljning. Det finns endast ett fåtal konkurrenter i Norden.
  • Den 1:a maj lanserades läkemedlet Eletriptan på den danska marknaden. Eletriptan EQL Pharma tillhör en grupp av läkemedel som kallas för selektiva serotonin (5HT1)-receptoragonister. Eletriptan används hos vuxna för att behandla migränhuvudvärk, med eller utan aura. Den totala omsättningen i Sverige och Danmark är cirka 15 mkr årligen. För närvarande finns endast originalet Relpax (Pfizer) på marknaden i Sverige. På den danska marknaden finns två generiska konkurrenter i tillägg till originalet.
  • I slutet av juni blev läkemedlet Acetazolamid EQL Pharma godkänt för försäljning av svenska Läkemedelsverket. Produkten förväntas lanseras runt årsskiftet 2018/2019. Acetazolamid EQL Pharma används som korttidsbehandling vid ögonkirurgi då det finns anledning att befara att trycket i ögat stiger. Acetazolamid EQL Pharma används också som tilläggsterapi vid behandling av grön starr (glaukom) samt innan ögonoperation som behandling av akut trångvinkelglaukom. Läkemedlet är en uttalad nischgenerika där EQL Pharma blir det enda och första generikan på svenska marknaden på drygt 60 år. Produkten är liten med ca 2,5 MSEK i total årlig försäljning på den svenska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 9 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Om oss

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

Prenumerera

Dokument & länkar