Delårsrapport Januari – september 2017

VD:s kommentar

EQL Pharma fortsätter visa svaga siffror i paritet med våra tidigare kommunicerade framtidsutsikter. Den tillfälliga återkallelsen av Hydroxyzin EQL Pharma fortsätter påverka omsättningen och resultatet.
Under kvartalet har läkemedlet Zonisamid EQL Pharma lanserats på den danska marknaden och samtidigt har läkemedlet Eletriptan, EQL Pharma har blivit godkänt inom ramen för en DCP.

Vi fortsätter utveckla vår portfölj och totalt har vår pipeline utökats med tre produkter, här finns både licensprodukter och utvecklingsprodukter representerade.

Vi förstärker även på personalsidan för att kunna hantera den växande mängden utvecklingsprojekt och med dem tillhörande ansökningar om marknadsföringstillstånd till läkemedelsmyndigheter i Norden.
I oktober anställdes Katarina Wallentin som Senior Regulatory Affairs Manager. Katarina har 10 års erfarenhet av regulatory affairs i olika positioner och över 14 års erfarenhet som analytisk kemist.

Juli – september och januari - september 2017

  • Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 7,0 (3,1) MSEK, en ökning med 127%. För perioden januari – september var omsättningen för koncernen 19,1 (20,6) MSEK, en minskning med 7%.

  • Bruttovinsten uppgick för kvartalet till 4,7 (3,5) MSEK, en ökning med 35%. För januari - september uppgick bruttovinsten till 12,6 (15,5) MSEK, en minskning med 19%.

  • EBITDA för kvartalet uppgick till 0,9 (0,4) MSEK, en ökning med 120%. EBITDA för januari – september uppgick till 1,3 (4,9) MSEK, en minskning med 73%.

  • Resultat per aktie blev 0:03 (0:00) kr för kvartalet.

  • Likvida medel var 15,7 (28,3) MSEK vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

  • Läkemedlet Zonisamid EQL Pharma har lanserats på den danska marknaden. Zonisamid EQL Pharma används vid behandling av epilepsi. Originalet heter Zonegran (Eisai Limited). Den totala omsättningen för Zonisamid i Danmark är ca 10 mkr årligen. För närvarande finns originalet och 3 konkurrenter på marknaden.

  • Läkemedlet Eletriptan EQL Pharma har blivit godkänt inom ramen för en DCP (decentralized procedure). Eletriptan används hos vuxna för att behandla migrän, med eller utan aura. Den totala omsättningen i Sverige och Danmark är cirka 15 mkr årligen. För närvarande finns endast originalet Relpax (Pfizer) på marknaden i Sverige. På den danska marknaden finns två generiska konkurrenter i tillägg till originalet. EQL Pharmas mål är att börja sälja produkten senast under Q1 2018.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet 2017

  • I oktober började Katarina Wallentin som Senior Regulatory Affairs Manager. Katarina har en fil. kand. i Kemi från Lunds Universitet och över 10 års erfarenhet av regulatory affairs i olika positioner i tillägg till 14 år som analytisk kemist. Katarina kommer närmast från Glenmark Pharmaceuticals. 

Pipeline

EQL Pharmas redovisning av pipeline sker på en översiktlig nivå och inkluderar inte namn på enskilda produkter eller produkternas nuvarande eller förväntade marknad. Vår målsättning är att ge en bättre vägledning för framtiden till aktieägare utan att röja information till konkurrenter och utan att vår pipeline kan tolkas som en finansiell framtidsutsikt. Vår avsikt är att uppdatera informationen regelbundet, främst i och med kvartalsrapporterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 9 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Om oss

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

Prenumerera

Dokument & länkar