Delårsrapport oktober - december 2018

VD: s kommentar

Bolaget genomförde under kvartalet en företrädesemission som möjliggör fortsatt expansion av vår pipeline. Emissionen övertecknades med drygt 60 procent. Omsättningsmässigt har bolaget vuxit med nästan 50 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående år och med en bibehållen bruttomarginal på över 50 procent. Vår satsning på pipeline-expansion och vår växande produktportfölj genererar ökad arbetsbelastning och EQL har under perioden rekryterat en ny medarbetare. Resultatet påverkas under kvartalet av en konservativ aktiveringspolicy och en engångsnedskrivning på ca 820 KSEK för en produkt där vi missbedömt möjligheterna till utbyte mot originalet.

Flera produkter har under kvartalet erhållit marknadsföringstillstånd av Läkemedelsverket, dessa kommer lanseras i början på nästa räkenskapsår.

Oktober – december och april - december

  • Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 11,4 (7,8) MSEK, en ökning med 47%. Under perioden april-december uppgick omsättningen till 35,3 (21,5) MSEK, en ökning med 64%
  • Bruttovinsten uppgick till 6,1 (5,3) MSEK för kvartalet, en ökning med 15%. För perioden april-december blev bruttovinsten 20,0 (13,9) MSEK. En ökning med 44%.
  • EBITDA för kvartalet uppgick till 0,0 (0,5) MSEK. För perioden april-december uppgick EBITDA till 3,0 (1,5) MSEK.
  • Resultat per aktie blev -0:06 (0:01) kr för kvartalet.
  • Likvida medel var 27,2 (11,5) MSEK vid periodens utgång

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Under kvartalet genomförde bolaget en företrädesemission som tillförde bolaget 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Kapitaltillskottet möjliggör fortsatt kraftig expansion av bolagets pipeline och emissionslikviden kommer uteslutande att användas till utveckling av och- ansökningar för ny nisch-generika och specialty pharma.

  • Läkemedlet Clindamycin EQL Pharma har under kvartalet godkänts av svenska Läkemedelsverket. Clindamycin EQL Pharma är ett bakteriehämmande medel (antibiotikum) och förväntas lanseras under andra kvartalet 2019.

  • I december blev även läkemedlet Pregabalin EQL Pharma godkänt av svenska Läkemedelsverket. Pregabalin EQL Pharma tillhör en läkemedelsgrupp som används för att behandla epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. Pregabalin EQL Pharma beräknas lanseras under kvartal två 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 12 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2019 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 8 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Om oss

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

Prenumerera

Dokument & länkar