EQL in licensierar sju produkter för Danmark

Report this content

EQL Pharma har idag köpt sju (7) licenser, varav fem (5) exklusiva, för produkter på den danska marknaden. Licenserna har tillhörande marknadsföringstillstånd i Danmark. ”Det här är nischgenerika som kompletterar vår portfölj väl och passar in i vår strategi för Norden och Danmark”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma. Den totala omsättningen på de marknader där dessa läkemedel konkurrerar är drygt 50mDKK (2020). Samtliga produkter är receptbelagda och har mellan en och tre aktiva konkurrenter exklusive EQL.

Försäljningsstarten beräknas till EQLs första finansiella kvartal 2021/22. ”Med denna typ av in licensiering, där marknadsföringstillstånd redan finns och vi övertar ett befintligt lager, sker marknadsintroduktionen väldigt snabbt och konkurrensförutsättningarna är därför väldefinierade. Generellt blir prislappen vid in licensiering och köp av befintliga marknadsföringstillstånd i samma storleksordning som vid egen utveckling av nisch-produkter för Norden”, säger Christer Fåhraeus.

Denna information är sådan som EQL Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-15 15:10 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 17 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2021 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 10 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar