EQL Pharma får en ny order på skyddsutrustning

”Vi är glada och stolta att kunna fortsätta bidra till vårdens behov i dessa tider”, säger Bolagets VD Christer Fåhraeus

EQL Pharma meddelade i våras en utökning av produktlinjen till att även omfatta medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar till sjukvården och en första order levererades framgångsrikt till en sjuhusregion under bolagets första finansiella kvartal.

Det goda samarbetet med Regionen under rådande samhällskris har nu lett till ytterligare order på skyddsutrustning till ett försäljningsvärde på ca 8 miljoner kronor. Intäkten beräknas infalla under bolagets finansiella andra kvartal, eventuellt kan en del komma under det tredje kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

 

Denna information är sådan som EQL Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli, 2020.

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar