EQL Pharma får order på skyddsutrustning från svenska sjukvården

Report this content

EQL utökar sin produktlinje till att omfatta även medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar till sjukvården. Bolaget har bland annat säkrat rättigheterna till medicinsk skyddsutrustning som kommer distribueras under EQLs varumärke genom direktförsäljning och via återförsäljare.

Bolaget har under många år jobbat nära ledande kinesiska life science bolag och har medarbetare som är kinesiska medborgare. Detta har möjliggjort förvärvet av rättigheter till medicinsk skyddsutrustning.

EQL har fått en första order från en sjukhusregion som kommer innebära en fakturering från bolaget på ca 40 miljoner SEK under Q1 räkenskapsåret 2020/21 i tillägg till vår övriga verksamhet. Därutöver beräknar bolaget att kunna fakturera totalt 15 miljoner via återförsäljare vid ett eller flera tillfällen under räkenskapsåret 2020/21.

EQL gör sitt yttersta för att leverera varorna i tid och i rätt kvantitet men noterar att det icke desto mindre finns en viss osäkerhet på grund av den stora efterfrågan av skyddsutrustning och flera fall av uppmärksammade kapningar av leveranser. ”Det är fantastiskt kul att kunna bidra till vårdens behov i dessa tider. Vår skyddsutrustning säljs visserligen till mycket låg marginal, men samhällsnyttan måste vägas in i den här typen av affärer och tack vare stor volym kan vi ändå få lönsamhet”, säger Bolagets VD Christer Fåhraeus och fortsätter ”Jag vill också passa på att tacka bolagets personal, där ett litet team jobbat hårt med att möjliggöra detta, och inköpare på landstinget som visat en enorm vilja att lösa alla utmaningar”.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

 

Denna information är sådan som EQL Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april, 2020.

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar