EQL Pharma förbereder listbyte till Nasdaq Stockholm

Report this content

Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) (”EQL Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Listbytet beräknas kunna ske under sista kvartalet 2020.

EQL Pharmas aktie är listad på Spotlight Stock Market sedan 2013 och inom Spotlights nya segment Next sedan den 31 oktober 2019. Bolag som handlas inom detta segment följer striktare regler vad gäller bland annat redovisningsprinciper än övriga bolag som är listade på Spotlight Stock Market. Kraven motsvarar i flera avseenden de krav som uppställs på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Bolagets styrelse och ledning kommer nu att initiera det arbete som krävs för att förbereda Bolaget för en notering på Nasdaq Stockholm. Målet är att genomföra listbytet under sista kvartalet 2020. 

”Vi bedömer att EQL Pharma är redo för att noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista. En notering på Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel och med listbytet tar vi nu nästa steg för att få tillgång till den internationella kapitalmarknaden och underlätta för fler institutionella investerare att bli ägare i bolaget.” säger Christer Fåhraeus, VD för EQL Pharma.

EQL Pharma har anlitat advokatbyrån HWF Advokater som legal rådgivare inför det planerade listbytet.

Denna information är sådan som EQL Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl. 9:40.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Om EQL Pharma

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar