EQL Pharma förstärker organisationen med Axel Schörling, ny COO

EQL Pharma har rekryterat Axel Schörling som ny COO. Axel börjar sin anställning i mitten av januari och kommer att ansvara för sourcing, supply chain, prisättning och rörelsekapitalstrategier.

Axel Schörling har en bakgrund som managementkonsult på BearingPoint och kommer närmast från en roll som Director i Perstorps Business Controlling team. Sammantaget har han stor erfarenhet från ett flertal branscher och uppdrag inom logistik och supply chain ur ett operativt/ finansiell perspektiv. Axel kommer att ha en  nyckelroll i EQLs fortsatta utveckling och expansion. Axel har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers och en magisterexamen i Finansiell Ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

"Att tillträda tjänsten som COO hos EQL Pharma är en spännande möjlighet och jag tror min starka bakgrund inom logistik, inköp och rörelsekapital kommer att passa perfekt in i arbetet. Jag ser fram emot att dedikera min fulla energi och fokus till att supporta och driva EQLs tillväxtresa.” säger Axel Schörling

”EQL Pharma fortsätter sin satsning på att sätta nya strategiska nisch-generika på marknaden. I detta arbete kommer Axel Schörling spela en nyckelroll”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 9 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar